• nl
0 Mijn offerte

Wat is een BHV Cursus?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Een BHV cursus is een cursus waarin medewerkers worden opgeleid tot bedrijfshulpverleners. Elk bedrijf wordt namelijk door de Arbowet verplicht om te zorgen voor goede bedrijfshulpverlening. Zo kan er direct worden ingegrepen bij incidenten of calamiteiten om de schade zo beperkt mogelijk te houden.

In een BHV cursus wordt een werknemer opgeleid tot BHV’er. Medewerkers kunnen deze cursussen volgen bij een daarvoor bedoeld opleidingsinstituut, maar bij grote bedrijven is het vaak ook mogelijk om de cursus intern te volgen.

In een BHV cursus leert de BHV’er hoe er gehandeld moet worden als er sprake is van een incident. Zo moet een BHV’er weten hoe hij moet handelen bij een beginnende brand (brandveiligheid), moet de BHV’er in staat zijn om eerste hulp te verlenen en moet hij personen uit een pand kunnen evacueren. Er zijn natuurlijk allerlei oorzaken dat kan leiden tot een ontruiming of een brand. Tijdens zo’n cursus leert men bijvoorbeeld een kleine brand te blussen of iemand verticaal via een trap te evacueren door middel van een evacuatiematras
(S-CAPEPLUS), een stretcher, een evacuatiestoel (Evac Chair) of andere hulpmiddelen.

Houd er wel rekening mee dat een EHBO diploma niet hetzelfde is als een BHV cursus. Bij EHBO weet iemand hoe er eerste hulp moet worden verleend aan mensen, maar de kennis over bijvoorbeeld brandbestrijding en evacuatie mist.

Een BHV cursus is ten eerste belangrijk omdat het wettelijk verplicht is dat verschillende personen binnen een organisatie, goede bedrijfshulpverlening kunnen leveren. Maar het is nog belangrijker dat je personeel weet hoe ze moeten handelen in het geval van bijvoorbeeld een brand. Als de medewerkers weten wat ze moeten doen, kan er veel leed worden voorkomen. In Nederland is er dan voldoende aanbod op het gebied van BHV cursussen.