• nl
0 Mijn offerte

Wat is EHBO?

EHBO staat voor eerste hulp bij ongevallen. Dit is een algemeen bekend gegeven. Wat EHBO verder allemaal in kan houden, is in vele gevallen niet zo duidelijk. Veel mensen denken spontaan aan de verbandkist in de auto of op het werk. EHBO is echter meer dan dat. Natuurlijk is het belangrijk om pleisters, verband en ontsmettingsmiddel bij de hand te hebben in geval iemand een klein ongelukje heeft. Een wond is immers snel ontsmet en verbonden. Er is vaak meer aan de hand, daarom is het belangrijk om weten wat EHBO allemaal kan inhouden.

Waaruit bestaat een EHBO cursus?

Veel mensen vinden EHBO belangrijk en volgen daarom een EHBO cursus. Deze opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Als je door deze opleidingen loopt, dan wordt het meteen duidelijk dat het een stuk breder is dan enkel het verzorgen van wonden. Een cursus EHBO voor bedrijven gaat veel verder. De accenten die hier worden gelegd, zijn anders dan deze die je bij een algemene cursus terugvindt. Uiteraard kunnen zich in het bedrijfsleven dezelfde ongelukken of ziektegevallen voordoen dan in het alledaagse leven. In het bedrijfsleven wordt het EHBO onderdeel vaak gecombineerd met een complete BHV cursus. BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. Toch is het belangrijk om te kiezen voor een opleiding die het best past bij de situatie en de risico’s in je bedrijf of onderneming. Het bedrijfsmanagement kan het initiatief nemen om hun werknemers een gespecialiseerde EHBO of BHV cursus te laten volgen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht bij het Rode Kruis of een lokaal BHV bedrijf. Als werknemer kun je jezelf ook spontaan melden bij je leidinggevende om een dergelijke cursus of training te volgen. Hierbij is het belangrijk om weten dat er zowel basisopleidingen als vervolgopleidingen bestaan.

Een voorbeeld van EHBO

Bekende voorbeelden van EHBO zijn mond-op-mondbeademing of een hartmassage. Hopelijk hoef je deze technieken nooit toe te passen, maar je kunt wel iemands leven redden als je deze EHBO technieken kent. Naast het volgen van een cursus is het ook zaak dat je de juiste middelen ter beschikking hebt.

Welke middelen zijn nuttig voor EHBO?

In de EHBO wereld worden veel middelen ingezet om een slachtoffer te kunnen behandelen. Spullen die gebruikt worden door EHBO’ers zijn verbandmiddelen, beademingsmaskers, verbandtrommels, pleisters, oogspoeling en ga zo maar door.

Welke middelen zijn nuttig voor BHV?

Zoals eerder gezegd, focus je bij EHBO cursussen meer op vaardigheden die betrekking hebben op eerste hulp. Als je EHBO wilt volgen voor op de werkvloer, kun je ook kijken om als BHV’er opgeleid te worden. Bij BHV krijg je een bredere kijk op ‘veiligheid’ en zit er meer variatie in het pakket. Naast het verlenen van eerst hulp (EHBO), hou je je ook bezig met een gebouw evacueren of een brandje blussen. BHV is dus ook meer werk-gerelateerd dan EHBO.

Binnen de BHV worden allerlei soorten middelen gebruikt – je kunt hierbij denken aan portofoons, vesten, brancards, evacuatiematrassen, vluchtmaskers, BHV rugtassen enzovoort. Al deze middelen worden gebruikt om jouw werk als EHBO’er of BHV’er makkelijker te maken én om een ‘slachtoffer’ zo goed mogelijk te helpen.

Zo werkt bijvoorbeeld een sleepmatras

Een evacuatiematras, ook wel sleepmatras genoemd, is één van die hulpmiddelen die wordt gebruikt bij EHBO of BHV cursussen. Dit wordt ingezet om personen met een mobiliteitsbeperking te evacueren uit een gebouw. Bijvoorbeeld als iemand een rolstoel zit of als iemand met krukken loopt. Het is zelfs mogelijk om een persoon via de trap te evacueren met het hulpmiddel. In deze video zie je hoe dat zo’n sleepmatras wordt gebruikt: