• nl
0 Mijn offerte

Wat is een bedrijfshulpverlener?

Een BHV’er is de persoon binnen uw bedrijf die gaat over de veiligheid en het welzijn van werknemers in gevallen van nood. BHV staat voor Bedrijfshulpverlener en elk bedrijf in Nederland is door artikel 15 van de Arbowet verplicht om een of meerdere werknemers op te leiden tot BHV’er.

Een BHV’er wordt opgeleid om te gaan met verschillende situaties. Bij de cursus horen onderdelen als brand blussen, de juiste procedure voor reanimeren en het in werking stellen van een evacuatieplan zoals omschreven in lid 2 van artikel 15. De hoeveelheid bedrijfshulpverleners die u nodig heeft is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. De wet bepaalt in artikel 15, lid 3 dat “De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen”. In andere woorden, hoe groter uw bedrijf hoe meer bedrijfshulpverleners u nodig heeft.

Als bedrijfshulpverlener word je geacht elk jaar minstens een keer een opfriscursus te doen. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat de BHV’ers binnen uw bedrijf scherp blijven, en niet de geleerde vaardigheden onder de immense druk van een noodtoestand vergeten. Het Arboportaal van de overheid bied tips voor de inzet van BHV’ers. Zo is het verstandig om medewerkers die intern binnen uw bedrijf werken aan te stellen als BHV’er en doet u er goed aan om uw bedrijfshulpverleners door uw gehele pand te verspreiding, bijvoorbeeld per afdeling of etage.

Voor bepaalde sectoren is het extra belangrijk om BHV’ers in dienst te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een nachtportier die midden in de nacht de gasten van zijn hotel moet evacueren, of een barman die te maken krijgt met een hartaanval op het terras. BHV’ers zijn essentieel voor een veilige werkomgeving. Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om tijdens een calamiteit de werknemers en/of klanten in veiligheid te brengen. De BHV’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw krijgt en hoe hij eerst hulp moet verlenen. Mensen reanimeren, mindervalide personen evacueren en verbanden aanleggen zijn drie voorbeelden van wat de BHV’er kan doen.