• nl
0 Mijn offerte

Wat is brandveiligheid?

Met brandveiligheid worden maatregelen en acties bedoeld om een brand te voorkomen. Mocht voorkomen niet zijn gelukt, dan is het de bedoeling om de brand zo lang mogelijk tegen te houden en zo klein mogelijk te houden. Verder worden er veel maatregelen genomen om de brandveiligheid zo hoog mogelijk te houden, bijvoorbeeld de brandwerendheid van de muren en deuren, de aanwezigheid van rookmelders, sprinklers, brandslangen, -blussers, – dekens. Wettelijk zijn er voor ruimtes waar veel mensen komen – zoals een school, kantoorpand of winkelcentrum – bepaalde regels opgesteld op het gebied van brandveiligheid.

Het belangrijkste aspect van brandveiligheid is om de brand te voorkomen of om de brand zo snel mogelijk te stoppen. Zo zijn rookmelders van groot belang. Een rookmelder gaat piepen zodra er rook wordt gesignaleerd. In sommige gevallen wordt dan ook gelijk de brandweer gewaarschuwd zodat de brand zo snel mogelijk kan worden aangepakt. Mocht de rookmelder afgaan, dan moet je nog wel wachten op de komst van de brandweer. Wat dan zelf al gedaan kan worden bij een kleine, beginnende brand, is proberen om de brand te blussen met een brandblusser of blusdeken. Dit mag alleen gedaan worden als men nog zonder gevaar kan wegkomen en als er nog niet veel rookvorming is. Het inademen van rook is namelijk dodelijk.

Daarnaast is het voor brandveiligheid heel belangrijk om van tevoren een duidelijke vluchtroute te bepalen. Dat heeft weer te maken met vluchtveiligheid. Elk pand heeft op meerdere plekken in het gebouw plattegronden op de muur waarop te zien is hoe de vluchtroutes lopen en waar de nooduitgangen zitten.