Wat is vluchtveiligheid?

Bij brandveiligheid kijk je naar hoe veilig het pand is bij een brand en hoe goed het personeel hierop is voorbereid. Denk hierbij aan de brandwerendheid van de muren en deuren, de aanwezigheid van rookmelders, sprinklers, brandslangen, -blussers, – dekens. Ook moeten er BHV’ers aanwezig zijn die weten hoe er gehandeld moet worden bij een brand. Een belangrijk punt van de brandveiligheid – maar wat ook van toepassing is bij andere incidenten en calamiteiten – is het zorgen voor vluchtveiligheid.

Bij vluchtveiligheid moet je denken aan de veiligheid van het evacueren. Bij een evacuatie haal je op een veilige manier een groep mensen uit een gebouw waar sprake is van een incident of ander calamiteit. Deze voorbereiding is vaak een taak voor het Hoofd van de preventiedienst of de Hoofd BHV. Evacueren gaat vaak via de nooduitgangen, als bijvoorbeeld de trappen onbegaanbaar zijn en de hoofduitgang niet bereikt kan worden. Als je via een nooduitgang het gebouw verlaat op een hogere verdieping, moet men verticaal evacueren. Dit gebeurt vaak via een steile stalen trap. Deze worden eigenlijk enkel via noodsituaties gebruikt. Soms is het noodzakelijk om via het dak het gebouw te verlaten. Dit moet behalve snel, ook veilig en effectief gebeuren.

Om vluchtveiligheid te garanderen moeten de BHV’ers weten hoe ze moeten handelen en moeten er duidelijke protocollen zijn hoe veilig kan worden gevlucht. Daarnaast moeten de nooduitgangen veilig zijn en goed worden aangegeven. Ook een persoon die geen BHV’er is, moet aan de borden kunnen zien waar de nooduitgang is. Hierdoor kun je veilige vluchtwegen creëren. In veel gevallen kunnen ook speciale evacuatie middelen de vluchtveiligheid verhogen voor personen met een mobiliteitsbeperking.

Evacueren - het kan u ook overkomen.