• nl
0 Mijn offerte

Wat is een vluchtweg?

De vluchtweg is de vooraf uitgestippelde weg waarlangs werknemers, bezoekers en werkgevers een bedrijfspand verlaten wanneer er brand is uitgebroken of wanneer er zich een andere calamiteit heeft voorgedaan. Deze vluchtweg maakt deel uit van het vluchtplan dat werd opgesteld voor het bedrijf in kwestie. Om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen is het belangrijk dat zowel de werknemers als de werkgevers kennis hebben van dit plan waarin de vluchtweg werd opgenomen. Het is raadzaam om de vluchtweg die in alle gevallen naar de nooduitgangen dient te leiden op verschillende plaatsen in het bedrijf goed zichtbaar wordt aangeduid. Vluchtwegen zijn vaak onderdeel van een het algemene bedrijfshulpverlening plan.

Wat is het belang van een goede vluchtweg?

Bij een onverwachte calamiteit of in geval van brand is er een ding duidelijk. Het is nodig dat iedereen die zich in het getroffen gebouw bevindt, dit zo vlug mogelijk kan verlaten. Een goed aangeduide vluchtweg kan hier zeker toe bijdragen. Indien iedereen zo vlug mogelijk naar buiten kan en dit op een goed gestructureerde manier kan gebeuren, dan is het duidelijk dat een goede vluchtweg mensenlevens kan redden.

Wat is een voorbeeld van een goede vluchtweg?

Een goede vluchtweg is eerst en vooral goed en duidelijk aangegeven. Hiervoor wordt het best goed zichtbare signalisatie gebruikt die door iedereen eenduidig kan worden geïnterpreteerd. Het laatste wat u bij een brand of calamiteit wilt meemaken, is dat iemand verloren loopt omdat hij of zij de vluchtweg niet kan vinden. Of dat een mindervalide persoon achterblijft omdat hij/zij de trap niet kan nemen. Bijkomend is het belangrijk dat de de omgeving van de vluchtweg zoveel mogelijk uit niet-brandbaar materiaal bestaat. Tot slot willen we nog vermelden dat het uiterst belangrijk is dat een vluchtweg goed bereikbaar is en voor iedereen goed begaanbaar is. Een vluchtweg is daarom voldoende breed en voor zover dat mogelijk is aangepast aan de noden van mindervalide personen. Is dat niet het geval, kunnen evacuatie hulpmiddelen hierbij helpen. Indien de vluchtweg langs een trap loopt, is het aangewezen dat deze voorzien wordt van een goede leuning.