0 My quote
14 / 12 / 2015

Dit gebeurt er met je lichaam bij inademing van rook

Share on social media Category

Rook inademen is gevaarlijk: de oorzaken, de symptomen en de gevolgen.

In de Verenigde Staten zijn er jaarlijks ongeveer een half miljoen branden in gebouwen en woningen. JE leest het goed; 500.000 branden! De branden zijn extreem gevaarlijk voor mensen. De VS kampt jaarlijks namelijk met 3000 doden door brand. De voornaamste doodsoorzaken tijdens deze branden zijn niet direct de vlammen, maar het inademen van rook.

Rookinademing ontstaat, zoals het woord al zegt, bij het inademen van rook. Of bij blootstelling aan verbrande gas producten. De rook kan iemand verwonden of doden. Dit kan zijn door een combinatie van terminale schade, vergiftiging, longirritatie en/of longzwelling aan te richten in uw lichaam. De verwondingen worden veroorzaakt door diverse stoffen die vrijkomen bij brand. Je moet hierbij denken aan o.a. koolstofmonoxide, cyanide en andere verbrande materialen. Rook bevat altijd koolstofmonoxide en koolstofdioxide. Echter kan het ook nog andere chemicaliën bevatten zoals aldehyden, zwaveldioxide, stikstofdioxide of tolueen. Het aantal en type deeltjes en chemicaliën in de rook bepalen wat er brand, hoeveel zuurstof er beschikbaar is en de temperatuur van het vuur. Rook is dus gevaarlijk.

Gerelateerd bericht: 5 tips voor de evacuatie van gebouwen met meerdere verdiepingen >

Symptomen wanneer je rook inademt:
Wanneer u rook heeft ingeademd, kan dat verschillende gevolgen voor uw lichaam hebben. Ieder persoon die rook heeft ingeademd moet dan ook haar luchtwegen, ademhaling en circulatie laten nakijken. Bel 112 als u een van volgende symptomen ervaart. Deze lichaamskwalen worden over het algemeen geassocieerd met rookinademing:

  • Hoesten: Dit symptoom komt het vaakst bij rookinademing. Hoesten treedt op wanneer de slijmvliezen van de vluchtwegen geïrriteerd zijn en meer slijm loslaat. Dit leidt uiteindelijk tot hoesten.
  • Kortademig: Dit kan veroorzaakt worden door direct letsel aan het luchtwegkanaal. Dit heeft een verlaging van lucht naar het bloed als gevolg. Wanneer rook chemicaliën bevat of wanneer cellen geen lucht krijgen, dan kan dit leiden tot snel ademen. Dit doet u om het letsel te kunnen compenseren.
  • Hoofdpijn: Koolstofmonoxide is terug te vinden in alle rooksituaties. Dit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid en overgeven.
  • Mentale status: Weinig zuurstof binnen krijgen kan leiden tot verwarring, flauwvallen, aanvallen en in de ergste gevallen; coma.
  • Ogen:  In sommige gevallen, raken ogen geïrriteerd. Ze worden rood door de rook. Het is zelfs mogelijk dat uw hoornvliezen kunnen verbranden wanneer de rook warm genoeg is.
  • Kleur van de huid: De kleur van uw huid kan veranderen door de intensiteit van de rook. De kleur kan veranderen van bleek naar blauwachtig en dan naar vuurrood.

Studies naar het inademen van rook
Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van rookinademing op lange termijn? Verschillende studies hebben hier naar gekeken. Na een grote brand op King’s Cross station in Londen (1987) gingen diverse onderzoekteams aan de slag om de gevolgen te onderzoeken. Bij deze tragedie kwamen 31 mensen om het leven. 100 mensen raakten gewond. Deze brand gaf de mogelijkheid om het lange termijn effect van rookinademing bij een grotere groep van patiënten te bestuderen.

Onderzoeksmethode:
Veertien overlevenden werden zes maanden na de ramp gecheckt. Tien daarvan werden twee jaar later nogmaals gecheckt. Alle deelnemers hadden rook ingeademd. Tien daarvan hadden ook brandwonden opgelopen.

Resultaten:
Zes maanden na de brand, toonden negen deelnemers symptomen van het rook inademen. De symptomen bestonden uit heesheid (2 gevallen), hoesten (5 gevallen) en kortademigheid (6 gevallen). Een overlevende met astma toonde zelfs een combinatie van symptomen. De andere 5 slachtoffers bleken geen last meer te hebben. 11 overlevenden bleven ook na 6 maanden nog last houden van de rookinademing. Zeven patiënten toonden ook na twee jaar nog een van de symptomen.

Conclusie:
Het rapport concludeerde dat rookinademing wordt geassocieerd met letsel aan de luchtwegen. De gevolgen kunnen dan ook aanhouden tot 2 jaar na zo’n incident. In sommige gevallen zelfs langer. Voor meer informatie over deze studie kun je het rapport hier lezen >