• nl
0 Mijn offerte

Wat is een preventiemedewerker?

Het primaire doel van een preventiemedewerker is dat deze maatregelen neemt op het gebied van de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. De preventiemedewerker heeft taken met het doel om ongevallen en verzuim te voorkomen. Een preventiemedewerker wordt soms ook wel een bedrijfshulpverlener genoemd. Daarentegen zijn de specifieke taken wel verschillend van elkaar.

De preventiemedewerker heeft een drietal wettelijke taken die moeten worden uitgevoerd: het (mede) opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, het adviseren en nauwe samenwerken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over maatregelen die moeten worden genomen voor een goed beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en het helpen bij het uitvoeren van deze maatregelen. Soms kan een preventiemedewerker zich ook buigen op de evacuatie van personen (al is dit wel meer BHVgerelateerd). Zo kan deze persoon bijvoorbeeld kijken welke persoon assistentie nodig heeft bij een eventuele evacuatie via de trap.

De preventiemedewerker doet dit niet alleen. Hij of zij werkt nauw samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van advies. De functie preventiewerker is niet altijd een aparte baan, maar het moet wel iemand zijn die al werkt in de betreffende organisatie. Een buitenstaander die niet actief is in het bedrijf kan geen preventiemedewerker zijn. Bij kleinere bedrijven (maximaal 25 medewerkers) is vaak de directeur ook de preventiemedewerker. Bij grotere bedrijven is de preventiemedewerker meestal een vaste medewerker die deze functie naast zijn normale functie uitvoert.

De preventiemedewerker wordt gekozen met instemming van de ondernemersraad of de personeelsvereniging. Natuurlijk moet de gekozen preventiemedewerker beschikken over genoeg deskundigheid en ervaring om de preventietaken goed te kunnen uitvoeren.

Aangeraden artikelen: