Home/Evacuatie en BHV Kennisbank/Bedrijfshulpverlening/Wat is een risico inventarisatie en – evaluatie?

Wat is een risico inventarisatie en – evaluatie?

Risico inventarisatie en -evaluatie wordt meestal afgekort tot RI & E. Zoals de term doet vermoeden, wordt bij risico inventarisatie een lijst gemaakt van alle risico’s die een bedrijf of onderneming kan lopen. In de meeste gevallen hebt u uiteraard wel enig zicht op de risico’s die uw werkzaamheden of uw locatie met zich meebrengen. De kans is echter klein dat u deze allemaal zelf feilloos in kaart kunt brengen. Dat is precies wat u mag verwachten van professionele RI & E. Er wordt wel eens geopperd dat wat u zelf doet, dat u dat beter doet, maar bij risico inventarisatie en -evaluatie is dit net niet het geval. Om een goed beeld te krijgen van de risico’s die u en uw bedrijf lopen, is het net noodzakelijk om afstand te kunnen nemen bij het uitvoeren van de inventarisatie. Dat is meteen ook de reden waarom u hiervoor een derde partij onder de arm neemt.

Het belang van een goede risico inventarisatie en -evaluatie

Een goede risico inventarisatie en -evaluatie begint bij de inventarisatie. Zo krijgt u een volledige lijst van aandachtspunten. Hierbij is het belangrijk om weten dat de inventaris van de risico’s nooit als eindpunt mag worden gezien. Dat is ook de reden waarom we spreken over RI & E. De risico’s moeten namelijk ook geëvalueerd worden. Deze evaluatie is nodig om tot een uiteindelijke analyse te komen.

Een voorbeeld van RI & E

Aan de hand van een voorbeeld wordt snel duidelijk waarom RI & E niet alleen uit een inventaris mag bestaan. Stel dat er bij de risico inventarisatie en -evaluatie wordt vastgesteld dat een machine gevaar kan opleveren voor de arbeiders die ermee werken. Als het alleen bij die vaststelling blijft en met de evaluatie niets gebeurt, dan is de veiligheid van uw werknemers hier niet mee gebaat. U dient dus verdere actie te ondernemen om de gevonden risico’s weg te nemen.

RI & E - Risico inventarisatie & evaluatie