• nl
0 Mijn offerte

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan treedt in werking bij calamiteiten. De meeste mensen zijn hier van op de hoogte, maar wat is een bedrijfsnoodplan eigenlijk. Laten we beginnen met een goede en duidelijke definitie zodat hier geen verwarring kan over bestaan. Uiteraard zal je wel weten dat in een dergelijk plan uitgestippeld staat welke stappen je dient te ondernemen bij een ongeval, een defect aan de installatie en dergelijke andere voorvallen. Het bijzondere aan een bedrijfsnoodplan is dat het gestructureerd wordt opgesteld. In geval van nood is het namelijk belangrijk om te kunnen terug vallen op zo’n een draaiboek waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat u te doen staat in geval van een noodgeval of calamiteiten. Het bedrijfsnoodplan heeft als doel zowel personen, de locatie als de omgeving van de locatie waar het incident zich voordoet te beschermen.

Het belang van een degelijk bedrijfsnoodplan

Het belang van een degelijk bedrijfsnoodplan hoeft in feite niet verder te worden toegelicht. Zonder dit stappenplan dat in de meeste gevallen wordt opgesteld door de bedrijfshulpverleners. Deze professionals hebben zowel kennis van het bedrijf waarvoor het plan geldt als van de nodige maatregelen die moeten worden getroffen in tijd van nood. Zo zal een optimaal bedrijfsplan ook bepalen hoeveel bedrijfshulpverleners er nodig zijn om accuraat hulp te kunnen verlenen. Verder is de interne organisatie van de bedrijfshulpverlening van belang. Bijkomend is een volledig en gedetailleerd schema van het bedrijf een noodzakelijk gegeven om efficiënt te kunnen hulp bieden. Verder moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat eventueel de bedrijfsleiding moet worden overgenomen. Tot slot moet het bedrijfsnoodplan worden afgestemd op de bestaande rampenplannen en noodplannen van de overheid.

Praktische voorbeelden van een bedrijfsnoodplan

Een goed bedrijfsnoodplan moet niet alleen gestructureerd zijn, maar ook praktisch. Zo is het aangewezen om op voorhand een veilige plaats aan te duiden waar werknemers zich kunnen verzamelen in geval van bijvoorbeeld een ontruiming. Zo is het gemakkelijker om vast te stellen of er vermisten zijn of niet. Het schiet niet op als dit niet wordt vastgelegd. Dan is het immers mogelijk dat arbeiders rechtstreeks naar huis gaan of zich elders in veiligheid brengen en zorgt in de praktijk voor onduidelijkheid. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de installatie van evacuatie hulpmiddelen voor mindervalide bezoekers of werknemers.