Wat is een arbodeskundige?

Een arbodeskundige heeft een belangrijke taak op gebied van de algemene preventie op het werk. De arbodeskundige neemt een neutrale positie in tussen werknemer en werkgever en heeft als taak te bekijken hoe bijv. een langdurig zieke werknemer terug in het arbeidsproces kan worden ingeschakeld. Dit is een belangrijke taak want enerzijds willen de meeste bedrijven dat hun werknemers zo vlug mogelijk terug aan de slag kunnen gaan. In de meeste gevallen kan hetzelfde worden gezegd over de werknemers die ongewild ziek thuis zitten. De meeste mensen willen graag terug aan het werk. In de meeste gevallen kan iemand na een ziekte het werk gewoon terug hervatten. Dit is moeilijker als het over een langdurige ziekte gaat of over een aandoening die gevolgen kan hebben op de arbeidsgeschiktheid van een persoon.

Soms spelen andere factoren mee. In se heeft de arbodeskundige een bemiddelende rol tussen de werkgever en de werknemer. Hij of zij gaat vanuit een onafhankelijke positie bekijken hoe een werknemer terug kan ingeschakeld worden in een bedrijf. Dit gebeurt door de standpunten van beide partijen zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. De arbodeskundige tracht dit te bewerkstelligen door gesprekken aan te gaan met de beide partijen. Zo krijgt hij of zij zicht op de mogelijkheden van de onderneming om de werknemer te laten integreren en kan tegelijkertijd ook getoetst worden wat de werknemer in de toekomst nog voor het bedrijf kan betekenen. Op deze manier kan worden nagegaan welke taken de werknemer nog op zich kan nemen en of dit aanvaardbaar is en haalbaar is voor de werkgever. Voor de beide partijen is dit een win-win situatie. De taak van de arbodeskundige is zo voornaam omdat hij of zij ervoor kan zorgen dat werknemers niet nodeloos in de ziektewet blijven zitten en dat tegelijk de werkgever niet op zoek moet naar een nieuwe kracht omdat iemand zijn of haar functie niet langer kan uitoefenen.

Wat betreft het veilig en gezond werken op kantoor kan ook de hulp van een arbodeskundige ingeschakeld worden. Organisaties met maximaal 25 werknemers zijn verplicht om hun gebouwen RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Voor organisaties met meer dan 25 werknemers is dit altijd verplicht.

Evacuatiestoel alternatief: een escape evacuatie matras