• nl
0 Mijn offerte

Wat is een veiligheidspictogram?

Veiligheidspictogrammen vind je binnen iedere organisatie. Sommige van deze visuele aanduidingen zijn algemeen bekend. We denken dan aan de bordjes of stickers met een rookverbod, de aanduiding dat iets breekbaar is of het pictogram voor nucleair afval. Deze aanduidingen zijn niet mis te verstaan en iedereen weet wat ermee wordt bedoeld. Andere van deze tekeningen zijn minder bekend of worden niet altijd juist geïnterpreteerd. Nochtans hebben veiligheidspictogrammen een belangrijke functie. Ze kunnen bezoekers en werknemers van een bedrijf/organisatie waarschuwen voor gevaar op de werkvloer. Dit is de reden waarom veiligheidspictogrammen het best gestandaardiseerd worden. Verder is het nodig dat de tekeningen bij iedereen die ermee te maken krijgt voldoende bekend zijn. Zo kan verwarring voorkomen worden en tegelijk ervoor gezorgd worden dat het gevaar juist wordt ingeschat.

Voorbeelden van veiligheidspictogrammen

De meeste veiligheidspictogrammen die in Nederland worden gebruikt zijn pictogrammen die voor gebruik binnen de EU zijn gestandaardiseerd. Er bestaan trouwens verschillende categorieën van zulke pictogrammen. We denken dan aan geboden, verboden, waarschuwingen, brandbestrijding, reddende pictogrammen of veilig gebruik. Het zou ons in een kort artikel als dit te ver leiden om alle bestaande pictogrammen te gaan opsommen. Wat wel belangrijk is om weten is dat alle veiligheidspictogrammen in de meeste Europese landen hetzelfde zijn. Het is dus niet zo dat de Nederlandse of Belgische versies erg van elkaar verschillen. Dat is maar goed ook, want anders zou dit tot verwarring kunnen leiden. Deze getekende waarschuwingen zijn niet alleen handig omdat ze minder plaats innemen en vlugger geïnterpreteerd kunnen worden dan een geschreven instructie. Ze zorgen er ook voor dat mensen die een bepaalde taal niet machtig zijn, toch instructies kunnen opvolgen. Veiligheidspictogrammen zijn niet alleen belangrijk omdat deze bijdragen tot ieders veiligheid, maar ook omdat iedereen ze kan interpreteren.