• nl
0 Mijn offerte

Wat is de preventiedienst?

De preventiedienst is een dienst die tot doel heeft dat bepaalde ongemakken, ziektes, ongevallen en onveilige situaties niet of veel minder voorkomen of kunnen ontstaan. Zo zal een vereniging tegen tabak tot doel hebben dat minder mensen gaan roken en/ of rokers tips geven om te stoppen met roken. Op die manier kan het aantal gevallen van longkanker in de toekomst worden teruggedrongen. Een ander voorbeeld van een algemene preventiedienst is een hulplijn voor zelfmoordpreventie. Wie aan zelfmoord denkt, kan deze telefonische hulplijn opbellen en zo in contact komen met een hulpverlener of deskundige vrijwilliger ter zake. Behalve algemene preventiediensten bestaan er ook zulke diensten in de werksfeer. Daar willen we je nu wat meer over vertellen.

De preventiedienst in de werksfeer.

Momenteel horen we steeds meer over preventie op het werk. In Nederland bestaan verschillende diensten die zich met dit belangrijke onderwerp bezighouden. Preventie op het werk is een breed begrip en omvat bijgevolg verschillende aspecten. Hierbij moeten we denken aan burn-out, pesten op het werk of mobbing, veiligheid op de werkvloer, ergonomie op de werkvloer, de preventie van ziekten die gerelateerd zijn aan bepaalde beroepen of handelingen op het werk. Verder maakt de preventiedienst op het werk zich ook sterk dat ongewenst gedrag, agressie en geweld zo weinig mogelijk of niet voorkomen. De preventiedienst op het werk gaat echter verder dan dat u zou kunnen vermoeden. Hierbij willen we werkend leren in de kijker zetten. Ook op het werk is het belangrijk om je steeds verder te kunnen bekwamen.

Dit een vorm van preventie, omdat zowel de werknemer als de werkgever hier baat bij hebben. Wie de kans krijgt om te leren op het werk, is waardevoller op de arbeidsmarkt en voorkomt zo werkloosheid. Een werkgever die zijn werknemers de kans geeft om te leren, zorgt dat hij steeds alle nieuwe ontwikkelingen in zijn sector kan toepassen en zo de consumenten alleen het beste kan bieden.