• nl
0 Mijn offerte

Wat is een persoonlijk evacuatieplan?

Een persoonlijk evacuatieplan. Zoals de term doet vermoeden gaat een persoonlijk evacuatieplan verder dan de algemene richtlijnen die elk bedrijf heeft in geval van nood of calamiteiten. Bij een persoonlijk evacuatieplan is het voornaam dat iedereen op een veilige manier het gebouw kan verlaten. Een algemeen evacuatieplan heeft dezelfde doelstelling, maar staat niet altijd stil bij de persoonlijke mogelijkheden die iemand heeft om bij een noodgeval een gebouw snel en veilig te kunnen verlaten. Een persoonlijk evacuatieplan is bijgevolg het best te beschrijven als een geïndividualiseerd evacuatieplan. Bij het opstellen van zo’n plan is het van het allerhoogste belang om rekening te houden met de behoeften van alle bezoekers, werknemers potentieel aanwezigen in een gebouw. Hierbij dient u rekening te houden met factoren zoals beperkingen qua mobiliteit en psychische en mentale mogelijkheden van de aanwezigen. In een eerste fase van de opmaak van een persoonlijk evacuatieplan, is het daarom nodig om een inventaris te maken van alle dergelijke behoeften. De eindverantwoordelijkheid voor het opstellen van dit plan ligt bij de leidinggevende of verantwoordelijke van het bedrijf of onderneming. Dit wordt ook vermeld in de Arbo-wet.

Ook al hebt u de preventieve maatregelen in uw bedrijf nog zo goed op orde, toch kan het zijn dat tijdens een onverwachte gebeurtenis zoals een ongeluk, een ramp of een calamiteit blijkt dat het evacuatieplan dat u samen met de bevoegde personen in uw onderneming opstelde, niet toereikend is. Dit is een situatie die u niet wilt meemaken. Besteed dus ook aandacht aan zo’n persoonlijk evacuatieplan.

Waaraan denken bij een persoonlijk evacuatieplan?

Het is uiterst noodzakelijk om een aangepaste vluchtroute te bedenken voor mensen die minder mobiel zijn of bijvoorbeeld een rolstoel gebruiken. Een vluchtroute met trappen dient dus te worden vermeden. Wanneer dit onmogelijk is, kan een organisatie er voor kiezen om zichzelf uit te rusten met een evacuatie hulpmiddel. Zo’n hulpmiddel kan een verticale evacuatie via de trap vereenvoudigen. Ook moet er stilgestaan worden of iemand in staat is om zelf de vluchtroute te nemen of te identificeren. Om zulk probleem op te lossen doet u er goed aan om vooraf collega’s of teamleden in te schakelen die in geval van nood een persoon met een beperking willen of kunnen bijstaan. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van evacuatie hulpmiddelen binnen uw bedrijf of instelling.