• nl
0 Mijn offerte

Training en onderhoud wetgeving voor evacuatie middelen

Een koper van een evacuatiemiddel is niet verplicht om een ‘evacuatie-training’ af te nemen. De keuze ligt bij de koper. De werkgever, daarentegen, heeft wel een verplichting om het personeel op te leiden (bij aankoop van een evacuatiestoel of evacuatiematras). Dit staat in de Arbowetgeving (Arbowet, Artikel 8).

De producenten van dit soort hulpmiddelen bieden vaak de mogelijkheid tot een gebruikerstraining. De klant kiest zelf om dit af te nemen. Het is wel de verantwoording van de leverancier om te melden of dat het hulpmiddel ook onderhouden moet worden om deze in een werkvaardige staat te houden. Een evacuatiestoel bijvoorbeeld, heeft het algemene advies van de fabrikanten om jaarlijks onderhouden te worden. Een evacuatiematras hoeft alleen visueel gecontroleerd te worden. Dat scheelt kosten.

Ook BHV-opleiders bieden de mogelijkheid om een gebruikerstraining te volgen. Deze is echter niet verplicht in de opleiding zolang de klant geen gebruik maakt van een hulpmiddel.

De evacuatie van mindervalide personen, door middel van een hulpmiddel, houdt vaak meer in ‘dan even een hulpmiddel aanschaffen’. De Arbo wetgeving stelt eisen om veilig gebruik te verzekeren en er voor te zorgen dat hulpmiddelen daadwerkelijk veilig is. De verantwoordelijkheid ligt hier voornamelijk bij de werkgever omdat de evacuatie een taak van de BHV organisatie is, en het evacuatiemiddel is daar een onderdeel van.

Omdat het een middel is om de ‘evacuatie taak’ uit te kunnen voeren, valt het onder de arbeidsmiddelen. In het Arbo besluit zijn hier belangrijke bepalingen in opgenomen.