Home/Evacuatie en BHV Kennisbank/Evacuatie hulpmiddelen/Is de evacuatiestoel verplicht volgens de Arbo?

Is een evacuatiestoel verplicht volgens de Arbo?

Evacuatiematras of evacuatiestoelDe evacuatiestoel is een bekend middel om mindervalide personen te evacueren. De meest bekende versie is de Evac Chair. Het wordt ingezet voor bij allerlei soorten calamiteiten (brand, gaslek, bedrijfsongeval enz). Is het nu eigenlijk verplicht voor uw organisatie om zo’n evacuatie stoel te installeren? De Arbo-wet heeft een duidelijke regelgeving voor evacuaties. Het is namelijk zo dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige ontruiming van alle aanwezigen (werknemers of bezoekers van een pand). In het Arbo-wetboek heeft men ook een speciaal artikel (artikel 3e) hier over geschreven: ‘de werknemer dient doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties’.

Deze stelling laat zien dat het niet direct verplicht is om een evacuatiestoel aan te schaffen. Toch kiezen organisaties regelmatig voor de aanschaf van een evacuatie hulpmiddel. Door deze hulpmiddelen zijn organisaties optimaal voorbereid op evacuaties, ook wanneer ze verticaal moeten evacueren. De Arbowet ziet evacuatie middelen wel als arbeidsmiddel (artikel 1, lid 3). Aan arbeidsmiddelen zitten wel degelijk regels verbonden. Naast de bekende evacuatiestoelen kiezen steeds meer organisaties ook voor alternatieve middelen, bijvoorbeeld een speciaal sleepmatras (evacuatiematras). Er zijn wezenlijke verschillen tussen deze twee hulpmiddelen. Hier leest je meer over de verschillen.