Wat is een ‘evacuatiemiddelen demonstratie’?

Elk bedrijf moet beschikken over een aantal BHV’ers en EHBO’ers die in geval van nood een persoon kunnen helpen bij een ontruiming. Ook dienen zij te beschikken over de kennis en kunde om iedereen in een gebouw te evacueren. Evacueren is niets meer dan zorgen dat personen op een veilige manier een pand kunnen verlaten. In het geval van een brand of een andere noodsituatie wordt een groep mensen bij een evacuatie verplaatst van de plek van nood naar een veilige plaats waar er geen sprake meer is van dreiging. Hiermee wilt u voorkomen dat de gezondheid en veiligheid van de personen in gevaar zou kunnen komen.

Er is een grote kans dat in bepaalde type gebouwen, bijvoorbeeld een ziekenhuis, een bedrijf of een hotel, een aanzienlijk deel van de aanwezigen niet zelfstandig het gebouw kan verlaten. Zo kan iemand bijvoorbeeld niet traplopen door een mobiliteitsbeperking. Hiervoor zijn er bepaalde evacuatiemiddelen ontwikkeld die ervoor zorgen dat iedereen kan evacueren. Denk hierbij aan het evacuatiematras, de evacuatiestoel of een brancard. Het is belangrijk dat BHV’ers weten hoe en waarvoor deze middelen gebruikt moeten worden. Voordat een organisatie besluit een bepaald evacuatiemiddel aan te schaffen, is het raadzaam om eerst om een  evacuatiemiddelen demonstratie te vragen. In zo’n demonstratie laat men zien hoe dit soort hulpmiddelen gebruikt moeten worden om iedereen veilig en snel te kunnen evacueren. In het vervolg kunt u altijd nog kiezen voor een speciale evacuatie training.

Evacuatiematras om mindervaliden te evacueren tijdens calamiteit