Home/Evacuatie en BHV Kennisbank/Evacuatie hulpmiddelen/Zijn evacuatie matrassen verplicht volgens de wet?

Zijn evacuatie matrassen verplicht volgens de wet?

Evacuatie hulpmiddelen. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Deze hulpmiddelen kunnen je helpen tijdens calamiteiten, om mindermobiele personen te evacueren. Denk bijvoorbeeld aan een evacuatiestoel, een sleepdoek, een brancard of een evacuatie matras (escape). Maar is de laatst genoemde eigenlijk ook wettelijk verplicht? Het aanschaffen van zo’n evacuatie middel is niet direct verplicht voor uw organisatie. Wel zijn er regels dat u aanwezige personen veilig moet evacueren tijdens een calamiteit. Volgens de Arbowet is het de verantwoordelijkheid van de werkgever. Deze moet zorgen dat een veilige evacuatie kan plaatsvinden van alle bezoekers en werknemers. Het wetboek (artikel 3e) schrijft het volgende: ‘de werknemer dient doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties’.

Het wordt dus vanuit de wet niet direct opgelegd om een evacuatie matras (vaak ook wel sleepmatras genoemd) aan te schaffen. Wel zijn er steeds meer organisaties die dit toch doen. Er zijn namelijk talloze organisaties die te maken krijgen met mindervalide werknemers of bezoekers. Om hen veilig te evacueren (via de trap), is zo’n matras dan een handige evacuatie oplossing.

Aan het begin van dit artikel werden verschillende evacuatiemiddelen benoemd. Een evacuatiematras en een evacuatiestoel zijn waarschijnlijk het meest gekend in Nederland. Hier leest u de verschillen tussen deze twee producten.

Hulpmiddelen om personen te evacueren-