Wat is crisis planning?

Een crisis is een (zware) noodsituatie waarbij het functioneren van een bedrijf, de overheid, de maatschappij of een regio ernstig verstoord raakt. Crisis planning is een systemische poging om organisatorische (soms internationale) crisis te voorkomen of te beheersen. Andere woorden voor crisis planning zijn ook wel crisismanagement of crisisbeheersing. Een crisis kent vier elementen waaraan het herkend kan worden. Een crisis is een substantiële dreiging voor een organisatie, het heeft een verassingselement, het heeft een hoge mate van onzekerheid en het heeft vaak korte beslistijden.

Een crisis komt vaak onverwachts. Het doel van crisis planning is om te proberen dat je als bedrijf of organisatie toch goed bent voorbereid op eventuele rampen. Hierbij is het belangrijk dat je let op goede communicatie, dat er een uitgewerkt plan ligt in het geval van een crisis, dat er een goed opererend team paraat staat en dat er een goed voorbereid crisiscentrum aanwezig is.

Onderdelen van een crisis plan kunnen zaken zijn als: vluchtwegen aanleggen, reanimatie cursussen, risico inventarisatie en evaluatie, eventueel installeren van speciale evacuatie middelen en ga zo maar door.

De procedures voor crisis planning kunnen worden vastgelegd in een soort Crisis Management Plan. In dit plan moet vaak ook worden duidelijk gemaakt dat de realiteit van een crisis flink anders kan uitpakken dan de perceptie. Er worden (nood)scenario’s beschreven waarbij wordt uitgelegd welke respons er van welke instanties of hulpverleners verwacht wordt.

Hulpmiddelen om personen te evacueren-